Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.followthedog.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników sklepu internetowego followthedog.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Follow The Dog Marta Materek, ul. Massalskiego 18/11, 25-636 Kielce, NIP 6551691730.
 3. Korzystając z jakichkolwiek informacji zawartych na stronach sklepu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zakres danych osobowych podawanych przy dokonywaniu zakupu obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
 2. Zakres danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym obejmuje imię, nazwisko i adres e-mail.
 3. Zakres danych osobowych podawanych przy zapisie do newslettera obejmuje adres e-mail.
 4. Celem przetwarzania danych podanych przy dokonywaniu zakupu jest wykonanie umowy sprzedaży z użytkownikiem.
 5. Celem przetwarzania danych podanych w formularzu kontaktowym jest podjęcie działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie użytkownika.
 6. Celem przetwarzania danych podanych przy zapisie do newslettera jest dostarczenie informacji o nowościach i promocjach w sklepie internetowym followthedog.pl
 7. Dane wskazane jako adres doręczenia przekazujemy poczcie i firmie kurierskiej, aby zrealizować umowę.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawami przetwarzania danych osobowych są:

– zgoda osoby, której dane dotyczą,

– przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby,

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 1. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, jednak brak takiej zgody może wiązać się z niemożliwością świadczenia usług.

OCHRONA I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników nie podlegają profilowaniu.
 2. Sklep internetowy followthedog współpracuje z firmą hostingową Lh.pl Sp.z o.o.
 3. Dane użytkowników przetwarzane są dla celów podatkowych i rachunkowych.
 4. Dane osobowe użytkowników wskazane jako adres doręczenia: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail przekazywane są wybranemu przez użytkownika przy składaniu zamówienia przewoźnikowi w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w celu realizacji umowy sprzedaży.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.
 2. Dane są usuwane/przechowywane zgodnie z wymogami handlowymi i podatkowymi. Usunięcie jest możliwe w momencie wpłynięcia prośby o usunięcie danych na adres administratora kontakt@followthedog.pl

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo do wycofania w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 4. W przypadku zmiany danych osobowych użytkownik powinien zadbać o niezwłoczne uaktualnienie danych.
 5. W sprawach związanych z ochrona danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: kontakt@followthedog.pl

COOKIES

 1. Administrator stosuje pliki typu Cookies. Zbierane są następujące pliki Cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na followthedog.pl

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie anonimowych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności sklepu internetowego followthedog;

d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień.

 1. 2 Jeżeli użytkownik nie zgadza się na używanie przez administratora plików cookies, może  zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji sklepu internetowego followthedog.pl. Jeśli użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym użytkownicy zostaną poinformowani.
 2. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 r